Werkwijze

Aanbod

24 uurs zorg zonder behandeling

Binnen de gezinshuizen van Dame la Mano wordt 24-uurszorg geboden aan jongeren. Gezinshuisouders en pedagogisch medewerkers staan klaar om hen te begeleiden in het dagelijks leven. Deze jongeren kunnen om verschillende redenen niet meer thuis wonen. Dame la Mano biedt hen een liefdevolle en veilige omgeving in het gezinshuis, waar zij ondersteuning ontvangen om zich naar vermogen te ontwikkelen. We streven ernaar om de jongeren uiteindelijk weer naar huis te laten terugkeren. Het doel is om de jongeren te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Door samen te werken met het gezinssysteem kan het perspectief voor de toekomst mogelijk weer gericht zijn op terugkeer naar huis of binnen het eigen netwerk.

Voorafgaand aan de plaatsing wordt een systeemtafel opgesteld met het netwerk van de jongere. Hieruit blijkt hoe het systeem eruitziet en welke ondersteuning nodig is. Op basis daarvan wordt een plan opgesteld. Het is belangrijk om het systeem hierbij te betrekken, zodat er gekeken kan worden naar het toekomstperspectief van de jongere.

Wanneer jongeren binnen het gezinshuis klaar zijn voor de volgende stap, kan Dame la Mano ondersteuning bieden. We beschikken intern over een fasehuis, waar jongeren een eigen studio hebben en de eerste stappen van kamertraining leren. Het doel hiervan is om de jongeren zo zelfstandig mogelijk te maken binnen de veilige omgeving van Dame la Mano. Vanuit hier bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar begeleid wonen of zelfstandigheid, al dan niet met ambulante begeleiding.

24 uurs zorg met behandeling

Binnen de gezinshuizen van Dame la Mano wordt 24-uurszorg geboden aan jongeren. Gezinshuisouders en pedagogisch medewerkers staan klaar om hen te begeleiden in het dagelijks leven. Deze jongeren kunnen om verschillende redenen niet meer thuis wonen. Dame la Mano biedt hen een liefdevolle en veilige omgeving in het gezinshuis, waar zij ondersteuning ontvangen om zich naar vermogen te ontwikkelen. We bieden gezinsgerichte zorg met behandeling, met als streven om de jongeren uiteindelijk weer naar huis te laten terugkeren. Het doel van de behandeling is om de jongeren te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Door samen te werken met het gezinssysteem kan het perspectief voor de toekomst mogelijk weer gericht zijn op terugkeer naar huis of binnen het eigen netwerk.

Voorafgaand aan de plaatsing wordt een systeemtafel opgesteld met het netwerk van de jongere. Hieruit blijkt hoe het systeem eruitziet en welke ondersteuning nodig is. Op basis daarvan wordt een plan opgesteld. Het is belangrijk om het systeem hierbij te betrekken, zodat er gekeken kan worden naar het toekomstperspectief van de jongere.

Dame la Mano biedt contextuele en systeemtherapie aan huis, wat de therapie laagdrempeliger en toegankelijker maakt. Door zelfstandige professionals in te schakelen, vermijden we wachtlijsten. Als de jongere specifieke hulp nodig heeft buiten ons aanbod, moet deze worden aangemeld bij een andere instantie. In de wachttijd daar naartoe kan Dame la Mano wel al met de jongere aan de slag ter voorbereiding, om ervoor te zorgen dat de jongere centraal blijft staan en de benodigde hulp krijgt.

Wanneer jongeren binnen het gezinshuis klaar zijn voor de volgende stap, kan Dame la Mano ondersteuning bieden. We beschikken intern over een fasehuis, waar jongeren een eigen studio hebben en de eerste stappen van kamertraining leren. Het doel hiervan is om de jongeren zo zelfstandig mogelijk te maken binnen de veilige omgeving van Dame la Mano. Vanuit hier bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar begeleid wonen of zelfstandigheid, al dan niet met ambulante begeleiding.

Crissisplaatsing

Crisisplaatsing: Een crisisplaatsing is bedoeld voor situaties waarin directe opvang en ondersteuning nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een noodsituatie waarin een kind of jongere niet langer thuis kan blijven wonen.

Een crisisplaatsing kan maximaal 4 weken duren. Gedurende deze periode wordt de thuissituatie opnieuw beoordeeld en worden vervolgstappen besproken. Het uiteindelijke doel is om de gezinssituatie te stabiliseren en passende ondersteuning te bieden, zodat het gezin weer op eigen kracht verder kan.

Boksend opvoeden

“Boksend opvoeden is een mentale, fysieke en emotionele scholing voor onder meer trainers en coaches van boksscholen, sportscholen of verenigingen, professionals in het onderwijs, hulpverlening, gezinshuizen en GGZ. Annie Joosten-Lamey laat in haar programma’s en ondersteuning de maatschappelijke mogelijkheden van het boksen spreken binnen uiteenlopende werkvelden. Daarbij maakt zij gebruik van de pedagogische waarden van het boksen.”

Wil je meer weten over Boksend Opvoeden? Ontdek onze expertise op het gebied van boksen en opvoeding!

: Bron: Boksend Opvoeden

Dame la Mano is een unieke plek waar boksen wordt ingezet als middel voor persoonlijke ontwikkeling. Laten we eens nader bekijken wat dit precies inhoudt:

Erkende Interventie

Dame la Mano maakt gebruik van de methodiek Boksend Opvoeden, dat officieel erkend is als een sport- en beweeginterventie.

Doelgroep

Het gezinshuis biedt ruimte aan kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, variërend van 4 tot 23 jaar.

Emotieregulatie

Boksend Opvoeden helpt bij de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door te boksen leren ze hun emoties te herkennen, te uiten en te reguleren.

Fysiek en Mentaal

Het programma combineert fysieke aspecten (zelfbeheersing) met mentale aspecten (zelfbewust strategisch en tactisch plan).

Veilige Omgeving

Het boksen vindt plaats in een pedagogische en veilige voorspelbare omgeving.

Zelfvertrouwen

De unieke cursus vergroot het zelfvertrouwen van de deelnemers. Beide gezinshuisouders zijn gevorderde trainers en gecertificeerd in Boksend Opvoeden.

Kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan van Dame la Mano omvat onder andere:

-12 beschreven lessen: Deze lessen zijn gericht op verschillende thema’s en worden gebruikt om individuen, groepen en gezinnen te coachen met behulp van boksen.

-Handboek, handleiding en leskaarten: Deze materialen ondersteunen de trainers bij het uitvoeren van het programma.

-Andere lesmaterialen: Dame la Mano heeft toegang tot aanvullende materialen om de cursus effectief te kunnen geven.

Maatschappelijke Bijdrage

Boksen gaat verder dan alleen sport. Het kan waarden overbrengen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Dame la Mano zet deze kracht van boksen in om kinderen te helpen groeien en zich te ontwikkelen¹.

Kortom, Dame la Mano is een plek waar liefde, stabiliteit en persoonlijke groei centraal staan, en waar boksen wordt ingezet als een waardevol instrument voor opvoeding en ontwikkeling.