Verwijzers

Aanmelding

De organisatie Dame la Mano ontvangt aanmeldingen op verschillende manieren. Het is belangrijk dat er een indicatie is voor de benodigde hulp. Een aanmelding kan via een zorgverlener verlopen of rechtstreeks vanuit de gemeente of andere hulpverleningsinstanties worden gedaan. Zowel vrijwillige als gedwongen plaatsingen kunnen in de gezinshuizen worden ondergebracht.

Als u een aanmelding wilt doen, kunt u contact opnemen met de hoofdvestiging. Stephanie Carrillo de la Jara zal uw aanmelding in behandeling nemen.

Er zal in overleg worden bekeken of er ruimte beschikbaar is, of er een goede match is en of de juiste hulp geboden kan worden.

Voor contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen, zie het gedeelte ‘Contact’.

Indicatie

Kinderen die bij Dame la Mano worden geplaatst, hebben een indicatie nodig. Sinds 2015 is hiervoor een Jeugdwetindicatie vereist. Als er een Jeugdwetindicatie beschikbaar is, kunt u rechtstreeks aanmelden bij het gezinshuis, op voorwaarde dat de betalende gemeente een maatwerkcontract met Dame la Mano wil afsluiten. Ook met een WLZ-indicatie kan Dame la Mano hulp bieden als deze wordt omgezet naar een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bovendien zijn alle andere kinderen met een PGB welkom bij Dame la Mano.

In overleg kunnen jongeren van ongeveer 18 jaar ook bij Dame la Mano wonen, mits zij beschikken over een verlengde Jeugdwetindicatie voor minimaal een jaar. Ook hiervoor geldt dat er een maatwerkcontract moet zijn met de betalende gemeente. Voor deze doelgroep is het echter belangrijk dat de juiste hulp geboden kan worden aan de jongere. Dit betekent dat het noodzakelijk moet zijn dat de jongere nog baat heeft bij een gezinshuisomgeving.

Contra Indicatie

Dame la Mano staat open voor de opvang van veel kinderen, maar om de veiligheid en werkbaarheid in het gezin te waarborgen, hanteren we bepaalde voorwaarden.

We sluiten de volgende situaties uit:

Jongeren die slachtoffer zijn van of dader zijn geweest van seksueel misbruik.
Jongeren met een drugsverslaving.
Jongeren met ernstige verstandelijke beperkingen.
Jongeren met ernstige psychische stoornissen die het functioneren in een groepsomgeving bemoeilijken.
Jongeren met ernstige lichamelijke klachten die het wonen in een gezinshuis beperken.