Kwaliteit

Kwaliteitswaarborging

Bij Dame la Mano streven we ernaar om hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten. We hanteren verschillende methoden om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen:

HKZ

HKZ-certificering: We zijn trots op ons HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn. Het toont aan dat we serieus werk maken van kwaliteit en voldoen aan de eisen van onze klanten, andere professionals en stakeholders1. Met het HKZ-certificaat zorgen we ervoor dat onze interne processen goed op orde zijn, de klant centraal staat en we voortdurend werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

Boksend opvoeden

Boksend Opvoeden organisatie: Als erkende interventie voor kinderen en jeugd passen we het concept van Boksend Opvoeden toe en hebben hiervoor een kwaliteitsplan geschreven. Dit is geen traditioneel boksen, maar een weerbaarheidsprogramma dat verschillende boksspellen en -lessen aanbiedt om specifieke hulpvragen te beantwoorden. We coachen individuen, groepen en gezinnen met behulp van boksen als middel. Boksend Opvoeden richt zich op fysieke, mentale en emotionele aspecten, waarbij zelfbeheersing, strategie en een veilige omgeving centraal staan. Met deze benaderingen waarborgen we de kwaliteit van onze zorg en streven we ernaar om een positieve impact te hebben op het leven van onze cliënten.

Zorg

Dame la Mano biedt een veilige plek aan jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen. In onze gezinshuizen staat het dagelijkse leven centraal, met gezamenlijke maaltijden, activiteiten en een warm welkom voor familie en vrienden.

Bij Dame la Mano werken we samen met het gezin van herkomst en andere betrokkenen om de jeugdige te laten ontwikkelen naar zijn of haar vermogen. Ons doel is om de jeugdige een mooie toekomst te bieden en de stap naar zelfstandigheid te vergemakkelijken.

We zetten ons het hele jaar door in voor kwalitatieve zorg. Naast het wonen biedt Dame la Mano een plusaanbod waarbij behandeling wordt geïntegreerd. Onze zelfstandige therapeuten en gedragsdeskundigen, die bij Dame la Mano zijn aangesloten, spelen hierbij een belangrijke rol.

Elke zes weken evalueren we met de gedragsdeskundigen de voortgang van de jeugdigen. Elke jeugdige werkt in zijn of haar eigen tempo aan ontwikkeling en groei. We leggen deze voortgang vast, zodat we kunnen blijven afstemmen op de behoeften van de jeugdige.

Veiligheid staat voorop. Bij aanvang brengen we duidelijk in kaart wie de jeugdige is en wat zijn of haar perspectief zal zijn. Een risicotaxatie helpt ons beoordelen of we de juiste ondersteuning kunnen bieden en of de woonplek geschikt is. Dit geeft ook inzicht in de mate van veiligheid voor de jeugdige zelf en de andere jeugdigen.

Bij Dame la Mano hanteren we verschillende methodieken om professionele opvoeding vorm te geven. Hoewel elke jeugdige uniek is, streven we ernaar om maatwerk te bieden. Enkele voorbeelden van onze methodieken zijn:

Methodisch Werken in een Gezinshuis: In een gezinshuis wonen kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Deze doelgroep heeft vaak te maken met ernstige gedragsproblematiek, zoals ADHD, ASS en hechtingsproblematiek. Het doel van een gezinshuis is om zoveel mogelijk normalisatie van gedrag te bereiken en de jeugdigen te ondersteunen.

Systemische methodiek

Hierbij denken we aan systemische tafelopstellingen en het betrekken van het gezin van herkomst.

Methode ARGOS

Doel: Ontwikkeld voor begeleiders die werken met cliënten met een hechtingsstoornis in combinatie met een verstandelijke beperking.

Vlaggensysteem

Dit helpt gezinshuisouders en jeugdigen bij het herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Traumasensitief werken

Hierbij bieden we bewuste ondersteuning bij stressvolle situaties en gebeurtenissen die jeugdigen hebben meegemaakt. Veiligheid, structuur en voorspelbaarheid zijn daarbij van groot belang, terwijl we samen werken aan het herkennen en reguleren van emoties.

Bij Dame la Mano streven we ernaar om een warme en liefdevolle omgeving te bieden waarin jeugdigen kunnen groeien en bloeien.

Professionals

Het opvangen van jeugdigen in een gezinshuis is geen alledaagse taak. Het is een levensstijl waarbij professionele opvoeding een cruciale rol speelt. Bij Dame la Mano zijn de gezinshuisouders zijn HBO opgeleid en SKJ geregistreerd in de pedagogische richting. Maar daar houdt het niet op. Elke dag brengt nieuwe ervaringen en leermomenten met zich mee. Om ervoor te zorgen dat we goed inspelen op de problematiek en de ondersteuning continu verbeteren, stellen we jaarlijks een opleidingsplan op. De gezinshuisouders bespreken samen wat de praktijk van hen vraagt en welke deskundigheid ze nodig hebben.

In sommige gevallen trekken we externe deskundigen aan. Deze professionals worden tijdelijk ingezet om specifiek aan de behoeften van de kinderen te voldoen. Bij Dame la Mano maken we bijvoorbeeld gebruik van systemische ondersteuning van ‘Praktijk de Glazen Brug’ en gedragsdeskundigen van ‘Bureau Orthopedagogiek Vlijmen’. De behandelaars zijn BIG geregistreerd.

Daarnaast werkt Dame la Mano nauw samen met gemeenten en andere zorgaanbieders. Deze samenwerkingen strekken zich uit binnen de provincie en zelfs daarbuiten. Samen met deze partners zetten we ons in voor de plaatsing en ondersteuning van de jeugdigen.