WAT IS EEN GEZINSHUIS?

“In ons gezinshuis “Dame la Mano” bieden wij kleinschalige jeugdhulp vanuit een natuurlijk gezinssysteem. Gezinshuisouders staan volgens het 24×7-principe klaar om opvoeding, ondersteuning en zorg te bieden aan kinderen en jongeren die bij ons in huis zijn geplaatst.

De kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, vinden bij ons een veilige plek. Vaak hebben ze al veel meegemaakt en soms hebben ze al in een pleeggezin of leefgroep gewoond. In ons gezinshuis wonen ze samen met twee gezinshuisouders die hen begeleiden bij het opgroeien. Deze ervaren gezinshuisouders hebben een achtergrond in werken met kinderen en opvoeding. Ze zijn er om de kinderen te helpen en te ondersteunen. Sommige gezinshuizen richten zich specifiek op bepaalde groepen kinderen, zoals kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking of autisme. Ons gezinshuis heeft een Plus’-variant voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben, waarin de gezinshuisouders samen met het team de jongeren begeleiden naar volwassenheid.

De stap naar een gezinshuis is groot voor kinderen. Ze verlaten hun eigen huis, leefgroep of pleeggezin en komen terecht in een nieuwe omgeving met andere gewoonten, huisgenoten en opvoeders. Voordat een kind bij ons komt wonen, wordt er zorgvuldig bekeken of het kind/jongere goed zal passen in ons gezin. De gezinshuisouders helpen en ondersteunen hen om zich thuis te voelen. Ook het leren kennen van de andere kinderen in het gezinshuis hoort hierbij. Vaak is dit gezellig, omdat ze samen kunnen praten, gamen of spelletjes doen. Als een kind behoefte heeft om even alleen te zijn, kan dat ook. Ze kunnen zich bijvoorbeeld terugtrekken op hun eigen kamer. Soms blijven kinderen op hun eigen school, maar het kan ook zijn dat ze naar een nieuwe school gaan. De gezinshuisouders zijn er om hen hierbij te begeleiden.

Kortom, in ons Dame la Mano bieden wij een veilige en stabiele omgeving voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, waarbij wij als gezinshuisouders hen liefdevol opvangen en ondersteunen in hun ontwikkeling.

VISIE

Bij Gezinshuis “Dame La Mano” zetten we ons in om een warme en ondersteunende thuisomgeving te bieden aan jongeren die behoefte hebben aan stabiliteit en groei. Ons doel is om een veilige haven te creëren waarin iedere jongere zich gewaardeerd, begrepen en empowered voelt. We streven ernaar om hen te helpen hun volledige potentieel te ontdekken en te ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond of uitdagingen.

Met een focus op individuele behoeften en respect voor diversiteit, bieden wij zorgvuldig ontworpen programma’s voor kamertraining en coaching. Hierbij ligt de nadruk op het vergroten van zelfvertrouwen, het aanleren van levensvaardigheden en het bevorderen van emotionele veerkracht. We geloven dat het bieden van een omgeving waarin jongeren zich kunnen ontplooien en bloeien, een blijvende positieve impact heeft op hun toekomst.

MISSIE

Onze missie reikt verder dan individuele ontwikkeling; we zijn toegewijd aan het versterken van gezinnen als geheel. Door gezinsbegeleiding te bieden, streven we naar het herstellen en versterken van familiebanden, zodat positieve veranderingen binnen de huizen van onze jongeren kunnen plaatsvinden.

In alles wat we doen, hechten we waarde aan professionaliteit, empathie en integriteit. Onze missie is om een inspirerende omgeving te creëren waarin jongeren en gezinnen kunnen groeien, bloeien en een positieve toekomst kunnen opbouwen. Bij Gezinshuis “Dame La Mano” geloven we dat elke reis begint met een helpende hand (Dame la Mano) en dat samenwerking de sleutel is tot succes!

Voor vragen kunt u ons ook bellen.

Stuur ons een bericht

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.