Pedagogisch klimaat

Bij Dame la Mano staat het creëren van een positief pedagogisch klimaat centraal. We streven ernaar om een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Enkele kernpunten van ons pedagogisch klimaat zijn:

Autonomie:

staat centraal bij Dame La Mano. We erkennen het belang van zelfbeschikking en moedigen jongeren en gezinnen aan om keuzes te maken die hen het beste vertegenwoordigen. We bieden begeleiding en ondersteuning om hen te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit en het nemen van verantwoordelijke beslissingen. Door ruimte te bieden voor persoonlijke groei en eigen keuzes, streven we ernaar om autonomie te bevorderen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Veiligheid en structuur:

vormen de hoekstenen van ons gezinshuis Dale La Mano. We creëren een omgeving waarin jongeren zich geborgen voelen en waarin duidelijke richtlijnen en routines worden gevolgd. Deze aanpak biedt een gevoel van stabiliteit en voorspelbaarheid, waardoor jongeren de ruimte krijgen om zich te concentreren op hun persoonlijke ontwikkeling. We streven ernaar om een veilige haven te bieden waarin jongeren kunnen groeien en bloeien.

Normen en waarden:

vormen de basis van Dame La Mano. We bevorderen respect, empathie en verantwoordelijkheid als leidende principes. We moedigen jongeren en gezinnen aan om bewust te zijn van hun impact op anderen en op de gemeenschap als geheel. Door normen en waarden te onderwijzen en voor te leven, streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen wordt aangemoedigd om positieve bijdragen te leveren en betrokkenheid te tonen.

Samenwerking met het Netwerk:

Dame la Mano hecht veel waarde aan samenwerking met het bredere zorgnetwerk. We werken nauw samen met gemeenten, andere zorgaanbieders en professionals. Door samen te werken, kunnen we de beste zorg en ondersteuning bieden aan de kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. We delen kennis, ervaring en expertise om een positieve impact te hebben op hun welzijn en ontwikkeling.