Privacyverklaring

Wij hechten bij Dame la Mano veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een beknopte privacyverklaring:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

– Wij verzamelen en verwerken gewone persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum en contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor onze dienstverlening.

Doelen van de gegevensverwerking:

– Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden en te verbeteren.

– Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor administratieve doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor verwerking:

– De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen:

– Uitvoering van een overeenkomst met u.

– Wettelijke verplichtingen.

– Bescherming van vitale belangen.

– Uitoefening van een taak van algemeen belang.

– Gerechtvaardigde belangen van Dame la Mano of derden.

Bijzondere persoonsgegevens:

– Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals etniciteit, geaardheid, politieke opvattingen, godsdienst, medische gegevens, of strafrechtelijke gegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

– Wij houden ons aan de AVG-regels om uw persoonsgegevens te beschermen en transparant te zijn over het verzamelen ervan.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens op onze website.